Nytt takprosjekt ferdigstilt i Askim. Her er det benyttet takstein Zanda Arktis fra BMI Norge.
Samt blikkenslager arbeid ble utført.