Nytt takprosjekt ferdigstilt i Skui (Oslo) Her er det benyttet takpapp fra BMI Norge.
Samt blikkenslager arbeid ble utført.