Nytt takprosjekt ferdigstilt i Askim. Her er det benyttet tegltakstein Zanda KDN glasert fra BMI Norge.
Samt blikkenslager arbeid ble utført.